İŞKUR Neresidir? İŞ İmkanları Nelerdir?

İŞKUR Neresidir? İŞ İmkanları Nelerdir?

İŞKUR, eski adı “İş ve İşçi Bulma Kurumu” olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR’u önemli bir kurum haline getirdi.

İŞKUR Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar birden fazla kişiyi bir işe yerleştiren ya da şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir problemi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR’un iş yükü azalıyor ya da artıyor. İŞKUR, yalnızca iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da ilgili kuruluşudur. Özel hukuk hükümlerine tabidir. Tüzel kişiliği bulunan mali ve idari bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İŞKUR’un işleyişine ve işgücü piyasasına katkılarına detaylı göz atarak kurumu biraz tanıyalım.

İŞKUR’un Tarihi ve Kuruluşu
Tarihi bir kurum olan İŞKUR’un eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) idi. İİBK, 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 Sayılı Kanun ile kuruldu. Temel amacı kamu istihdam hizmetlerini vermekti. Temel görevi “işçilere vasıflarına makul iş; işverene de aradıkları vasıfta işçi bulmak” olarak belirlendi. 1960’lı yıllarda Almanya gibi sanayileşmiş ülkeler personel ihtiyaçlarını yabancı işçilerle karşılama yoluna gitti. İİBK, bu dönemde yurtdışına giden işçilere aracılık etmeye başladı. 1973 petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde ciddi bir durgunluk ve işsizlik yaşandı. Bu durum, yurtdışı işçi isteğini durma noktasına getirdi. Bu dönemde İİBK, yurtdışına işçi göndermeye odaklandığı için kamu istihdam hizmetlerinde ciddi problemler yaşanmaya başladı. Gelişen işgücü piyasasına ayak uyduramayan ve kendisini yenileyemeyen İİBK, zaman içinde fonksiyonuni yitirdi.

Küreselleşen dünyada teknolojik gelişmeler kapsamında kamu istihdam kuruluşlarının da bilgi toplumuna ayak uydurarak işlevlerini geliştirmesi büyük önem kazandı. Bu çerçevede 4 Ekim 2000 tarihli 617 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile İİBK kapatıldı; yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruldu. İŞKUR, İİBK’nın yetersiz kaldığı noktaları tamamlayarak işgücü piyasasındaki teknolojik gelişmeleri izleyebilecek, aktif işgücü uygulamaları uygulayabilecek bir amaçla yapılandırıldı. Ancak, Anayasa Mahkemesi kurulduktan 27 gün sonra yani, 31.10.2000 tarihinde İŞKUR’un kurulmasına karar verilen KHK’yı iptal ederek, iptal kararının 9 ay sonra uygulanmasına karar verdi. Bunun üzerine İŞKUR, 8 Ağustos 2001 tarihine kadar yasal dayanaktan yoksun olarak faaliyetlerini sürdürmek zorunda kaldı. 25 Haçünkün 2003 tarihinde kabul edilen 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR yasal bir çerçevede faaliyetlerine başladı.

İŞKUR’un Görev ve Yetkileri Nelerdir?
İŞKUR, genel olarak iş ve işçi bulma amacını güder. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında da aktif rol oynar. İşsizliğin önlenmesi için tedbirler alır, istihdamın geliştirilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunur, İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütür.

İŞKUR’un görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İşsizliği önleyerek işgücü piyasası istihdamına katkılar sağlamak
İstihdamı geliştirmek, korunmak ve yaygınlaştırmak
İstihdam oluşturmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek
Kurslarda yetişen personeli işgücü piyasasında istihdam etmek
İşgücünün istihdam imkânlarını artırmaya yönelik uygulamalar düzenlemek
İşini kaybedenlere geçici bir süre gelir ve sigorta desteği sağlamak
İşgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek, yayınlamak
İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek
İşgücüne eğitim seminerleri ve kurslar vermek
Yurtiçinde ve yurtdışında işgücü için makul pozisyonlar bulmak ve yerleştirmek
Özel istihdam bürolarına dair verilen görevleri yerine getirmek
Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nin işgücü, çalışma hayatı ve istihdam hakkında kararlarını takip edebilmek
Engelli, eski hükümlü, terör mağduru gibi grupların istihdamını sağlamak, takip edebilmek
İşsizlik Maaşı Nedir, Nasıl Alınır?
İşsizlik maaşı, işsizlik ödeneği ya da işsizlik sigortası, İŞKUR’u önemli bir kurum haline getirmiştir. Mart 2002 tarihinde 4447 Sayılı Kanun’la hayata geçirilen İşsizlik Sigortası, kendi talebi ve eksikliği dışında işini kaybedenlere gelir desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta fonudur. İşsizlik ödeneği herhangi bir vergi ve nettiye tabi değildir. Nafaka borçları dışında haczedilemez, başka birina devredilemez. İşsizlik ödeneği alanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. İşsizlik ödeneği, son 4 aylık kazanç ortalamasının yüzde 50’si tutarındadır. Bu tutar, net asgari ücret miktarını geçemez. Yani en yüksek İşsizlik Maaşı net asgari ücret kadar olabilir.

İşsizlik Sigortası’ndan yararlanmak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Öncelikle kendi talebi ve eksikliği dışında işsiz kalmış olmak şartı aranıyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün primlerinin ödenmiş olması ve sürekli çalışmış olma şartı da başlangıçta araştırılan konu başlıklarıdır. Son 3 yıl içinde en az 600 gün İşsizlik Sigortası primi ödemiş olmak da şartlar arasında. İş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda müracaatda bulunmak gerekiyor. 30 gün içinde müracaat yapılmazsa gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İŞKUR’a müracaat yapmakla beraber iş arayan kaydı da yapılmış sayılıyor. Böylece işsizin işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri de sağlanmış oluyor.

İşsizlik ödeneği, herkese eşit miktarda verilmiyor. Çalışma süresine göre değişen miktarlarda ödeme yapılıyor. 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün, 1080 gün çalışanlara da 300 gün süre ile İşsizlik ödeneği veriliyor. Ayrıca, kanunda belirtilen şartların sağlanması da gerekiyor. İşsizlik ödeneği’nin verildiği süre içinde ilaveten genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar kendisinde bulunan işsizler, PTT şubelerinden her ayın sonuna kadar bizzat ödeneği alabiliyor.

İşsizlik ödeneği, bazı hallerde kesilebiliyor. Mesela; İŞKUR tarafından bir iş teklif edildiğinde haklı bir neden olmadan reddedenlerin ödenekleri bir daha verilmemek üzere kesiliyor. İşsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı çalışanların da (belirleme edilmesi durumunda) bir daha almamak üzere ödenekleri kesiliyor. İşsizlik Ödeneği aldığı süre içinde emekli maaşı almaya başlayanların, İŞKUR’un tavsiye ettiği kurslara haklı bir neden olmaksızın katılmayan ya da aksatanların da maaşları kesiliyor. Daha sonra bu kurslara katılanlar ya da eksiklerini tamamlayanlar ödemeleri yeniden almaya başlayabiliyor.

Bunun dışında işsizlik maaşı alanların bazen İŞKUR’u bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeni bir işe başlanması ya da mahkeme kararı ile eski işe iade edilmesi, adres değişiklikleri, emeklilik maaşı alınmaya başlanması, sağlık kuruluşlarınca istirahat verilmesi, askeri göreve alınması, yurt dışına çıkılması gibi durumlarda 15 gün içinde İŞKUR’a bilgi vermek gerekiyor.

Bunun dışında İŞKUR’un verdiği “Yarım Çalışma Ödeneği” vardır. Bu ödenek; doğum yapan kadınlara kullandığı 2 aylık süt izninden sonra 1. çocuk için 2 ay, 2. çocuk için 4 ay, 3. çocuk için de 6 ay süreyle verilen bir ödenektir. Asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilir.

Önceki Yazı Teodolit Tarihçesi, Teodolit Nedir ?
Sonraki Yazı Çimento,cam,seramik Alanlarında Gelişmeler

Yazar Hakkında

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Genel 0 Yorum

Silah Endüstrisinde Türkiye

Silah Endüstrisinde Türkiye Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana süregelen savunma sanayi hedefine sahiptir. Bu hedefe göre dışa bağımlı olmayan, kendi kendine yetebilecek nitelikte bir savunma endüstrisi kurulması hedeflenmiştir. Osmanlı’nın

Madenler 0 Yorum

Türkiye’de Çıkartılan En Yaygın Madenler

Türkiye’de Çıkartılan En Yaygın Madenler Bu konumuzda Türkiye’de çıkartılan en yaygın madenleri detaylıca açıklayacağız. Kısaca tanımlayacağımız madenler; Demir, Krom, Bakır, Bor Mineralleri ve Boksit Madeni.Türkiye’de Çıkartılan En Yaygın Madenlerin İlki:

Bor Madeni Haberleri 0 Yorum

Türkiye’deki Bor Madenlerini Kim İşletiyor?

Türkiye’deki Bor Madenlerini Kim İşletiyor? Dünya üzerinde bor madeni üretimi konusunda Türkiye’nin yerine bakacak olursak en çok ülkemizin revaçta olduğunu görmek mümkün. Çünkü dünya üzerindeki toplam bor madeni miktarından daha

0 Yorum

Hiç yorum yapılmamış !

Yorum Bırakın