Tag "madenler"

Madenler 0 Yorum

Demir Madeni Nedir ? Özellikleri Nelerdir ? Nasıl Üretilir ?

XIX. Yüzyılın adım atarına kadar gözler hep Roma ile Yunan’daydı. Çağdaş uygarlığımız bir tek bu iki kaynağa indirgenmekteydi. Bu görüş Napolyon’un Mısır seferiyle değişti. Onunla birlikte Mısır’a giden bilginler, icat

Madenler 0 Yorum

Bakır Madeni Nedir ? Bakır Madeni Özellikleri Nelerdir ?

1B geçiş grubu elementi olan, periyodik cetvelde simgesi (Cu) olarak gösterilen kırmızı yada kahverengi görünümlü metale Bakır adı verilir. Kimyasal etkinliği düşüktür. Atom yarıçapının minik olması ve çekirdeğinin aşırı yüklü

Madenler 0 Yorum

Maden Nedir? Kaç Çeşit Maden Vardır ve Özellikleri Nelerdir ?

Maden; yer altı kabuğunun bir kısım yerlerinde çeşitli iç ve dış tamamen kendiliğinden doğal yollarla oluşan ve günümüzde ekonomik kıymet taşıyan minerallerdir. Her maden aslına bakarsak birer minerallerdir fakat şu

Bor Madeni Haberleri 0 Yorum

Bor Madeninin Her Açıdan Önemi

Özellikle uçak ve uzay sanayilerine müteveccih ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya ve Japonya’da yapılmakta olan araştırma uygulamaları dikkat çekicidir. Bu araştırmalar daha çok yapı personelleri ve yakıtlara müteveccihtir.

Bor Madeni Nedir, Nerelerde Ne İçin Kullanılır? 0 Yorum

BOR MADEN’İNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Borcam yapımında Camın ısıya dayanımının artması ve cam imalatı sırasında çabuk ergimesini ve devitrifikasyonun önlenmesini sağlayan bor,aynı zamanda camın yansıtma, kırma, parlama gibi özelliklerini de artırmaktadır. Bor camı asite ve

Bor Madeni Haberleri 0 Yorum

BOR MADENİ TARİHİ – TARİHÇESİ

1702 Borik Asitin ilk kez İtalya’da laboratuar ölçeğinde üretimi 1830 İtalya’da ilk borik asit üretimi 1852 Şili’de ilk ticari bor madeni işletmeciliği 1861 İlk Osmanlı Maden Yasası 1864 Kaliforniya’da ilk

Bor Madeni Nedir, Nerelerde Ne İçin Kullanılır? 0 Yorum

BOR Madeni’nin Özellikleri

Bor, saf olmayan haliyle hemen hemen aynı zamanda birçok kimyacı tarafından 1808 yılında üretildi. Fransız Kimyacılar Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) ve Louis Jacques Thénard (1777-1857) bortrioksiti (B2O3) potasyum ile etkileşiminden elde

Bor Madeni Haberleri 0 Yorum

Türkiye’deki Önemli Madenler

Türkiye’deki Önemli Madenler   Yerkabuğunun farklı derinliklerinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan mineral bileşimlerine maden denir.   Madenler üç ana gruba ayrılır; –    Cevherleşmeye uğrayan ve kayaçların bileşimlerinden ergitilerek ayrılanlara